طراحی و نظارت بر طرح های ژئوتکنیکی

طراحی و نظارت بر طرح های ژئوتکنیکی یکی از خدماتی است که توسط گروه مهندسی مشاور ژرف پی خاک به شرح ذیل انجام می‌شود.

طراحی ژئوتکنیک
طراحی ژئوتکنیک، شاخه‌ای از مهندسی عمران است که با مکانیک خاک، پایداری سازه‌های خاک و اندرکنش خاک و سازه مرتبط است. طراحی ژئوتکنیک مشکلات موجود در طراحی پی، سازه‌های مختلف، طراحی سدهای خاکی و سنگی، تجزیه و تحلیل پایداری شیب، مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی، مهندسی زلزله  و مواردی از این قبیل را پوشش می‌دهد. تقریبا تمام سازه‌های دست‌ساز  به نحوی درگیر یکی  از مشکلات ژئوتکنیک هستند.
طراحی ژئوتکنیک شامل 3 فعالیت عمده است:
1. بررسی کامل شرایط خاک، سنگ و آب‌های زیرزمینی
2. تجزیه و تحلیل برهم‌کنش ساختار خاک در تمامی شرایط‌ها و سازه‌های مهندسی پیشنهادی
3. طراحی عملکردی ساختارها برای دستیابی به اهداف پایداری موردنیاز
مهندسین مشاور ژرف پی خاک د این موارد دانش کافی داشته و در ارائه انواع خدمات طراحی ژئوتکنیکی تجربیات بسیاری دارد. و در طراحی‌های ژئوتکنیکی جدید، طراحی برای تغییر شرایط سایت و گسترش امکانات موجود و طرح‌های اصلاحی برای اصلاح شرایط نامساعد مجرب میباشد. مهندسان ما با پیشرفته‌ترین نرم افزارهای کامپیوتری با استفاده از مفاهیم تئوری مورد قبول و سال‌ها تجربه عملی برای  طراحیهای ژئوتکنیکی کاربردی، ایمن و اقتصادی فعالیت می‌کنند.  این مهندسین مشاور آماده هستند تا طرح‌های مهندسی ژئوتکنیک ایمن و مقرون به صرفه را به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی خود ارائه دهند.

 

نظارت بر طرح‌های ژئوتکنیکی

نظارت بر ساخت‌وساز و طرح‌های ژئوتکنیکی، به عنوان مولفه اساسی در ارائه عناصر کلیدی و حیاتی برای موفقیت ساخت مانند برنامه‌ریزی، تخصیص کار به افراد، نظارت بر عملکرد، نظارت بر کیفیت، پذیرش پیشنهادات و رهبری در نظر گرفته می‌شود. با این حال، یکی از عملکردهای کلیدی، نقش نظارت بر ساخت‌وساز در پیشگیری حوادث و مدیریت ایمنی در محل سایت است.
نظارت بر طرح‌های ژئوتکنیکی بر اساس مدیریت ایمنی و بهداشت (HSE) در پیشگیری از حوادث در محل سایت، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر عملکرد و پیشبرد کار است. الزامات و مسئولیت‌های مرتبط با یک ناظر ساخت‌وساز در آیین‌نامه عملکرد ایمنی ساخت‌وساز تعریف شده است.
انتخاب تیم نظارت بر طرح‌های ژئوتکنیکی باید شامل فرآیند شناسایی و شایستگی آن تیم باشد. موفقیت در تحویل پروژه از نظر تاریخ و سابقه ایمنی، شاخص‌های بزرگ و مهم انتخاب تیم نظارت است. از نظر آموزش، تیم نظارت بر ساخت و ساز و طرح ژئوتکنیکی، در ماهیت فنی نظارت باید بسیار ماهر باشند و همچنین سایر مهارت‌های اصلی شامل رهبری پروژه، تفویض اختیار، برنامه‌ریزی و کار گروهی را داشته باشند.