مطالعات ژئوتکنیک پارک ساحلی ماهان

سیستان و بلوچستان- گوردیوم چابهار

شرکت پارک ساحلی ماهان

پاییز 1402

پروژه مطالعاتی ژئوتکنیک پارک ساحلی ماهان در منطقه گوردیوم چابهار سیستان و بلوچستان در پائیز 1402 برای کارفرمای محترم، شرکت پارک ساحلی ماهان، با استفاده از تجربیات و تخصص مهندسین ژرف‌پی انجام گردیده و اطلاعاتی از قبیل ویژگی‌های خاک، مقاومت خاک، ترانشه برداری و اطلاعات مورد نیاز کارفرما، به ایشان ارائه شده است.

تصاویر پروژه