درباره ژرف پی خاک

شرکت مهندسین مشاور ژرف پی خاک (سهامی خاص) با شناسه ملی 10103742974 در سال 1387 با هدف مشاوره و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح فعالیت خود را آغاز کرد. این مشاور با اتکا خلاقیت‌، ابتکار و تجارب مهندسین خود در راستای افزایش بهره‌وری و جهت کاهش هزینه های مطالعاتی و اجرایی جهت انجام مطالعات و و در راه حصول به آرمان این مشاور که افزایش دائمی موفقیت مجموعه از طریق جلب رضایت روزافزون کارفرمایان از نظر مشاوره ای، فنی و اقتصادی است، اهداف اجرائی ذیل را محقق ساخته و آن‌ها را به طور دائمی مورد بهبود قرار می‌دهد :

اعضا هیات مدیره

سید مهدی خطیبی مدیر عامل کارشناسی ارشد خاک و پی
علیرضا رضایی رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد خاک و پی
رضا آخرتی عضو هئیت مدیره کارشناسی ارشد عمران – مکانیک خاک و پی
علیرضا فاروقی عضو هئیت مدیره دکترای سازه

گواهی نامه هاچارت سازمانی