تجهیزات

شرکت مهندسین مشاور ژرف پی خاک در راستای افزایش کیفیت، دقت، سرعت و رضایت کارفرمایان محترم اقدام به تهیه دستگاه‌ها و تجهیزات زیر کرده است: